പുൽവാമയിൽ നിന്നും ആപ്പിളുമായി കേരളത്തിലേക്ക് | EPI 20 | Kashmir Trip 2 | Jelaja Ratheesh |

കശ്മീരിലെ സൂര്യോദയം .
പുലർച്ചെ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന പുൽവാമയിലൂടെ ലോഡുമായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. നാട്ടിലേയക്ക് ഇനി 3900 കിലോമിറ്ററോളം സഞ്ചരിക്കണം.
റോഡ് ഓപ്പൺ ആകുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള കത്തിരിപ്പിനിടയിൽ വണ്ടിയിൽ വച്ചുള്ള പാചകവും.

Sunrise in Kashmir
we are on our way with apple load from Pulwama, where the terriost attack took place. We have to travel almost 3900 km to Kerala.
As we are waiting for the road to open, we cook food in our truck.
#puthettutravelvlog #jelajaratheesh

Follow us:-
Facebook:
Instagram: ..(read more)CHECK OUT MORE: Travel Vlogs

EXPLORE MORE: Travel Tips

About the author: Travel News

Related Posts